61 307 03 16 biuro@stillwell.pl

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

Wielu przedsiębiorców mając świadomość, że toczy się przeciwko nim postępowanie administracyjne w obawie o negatywne konsekwencje unika odbioru korespondencji w przekonaniu, że spowoduje to wadliwość postępowania administracyjnego. Nie odebranie korespondencji może...