61 307 03 16 ; 22 299 20 93 biuro@stillwell.pl

Przedsiębiorcy, których spółki zostały wpisane do powstałego w 1919 roku Rejestru Handlowego B, prowadzonego w sądach rejestrowych do 1 stycznia 2001, mieli czas na przepisanie danych swoich firm do Krajowego Rejestru Sądowego do końca grudnia 2015 roku.

Co w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie dokonał przeniesienia danych do Krajowego Rejestru Sądowego? 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowywały moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych, a takim był Rejestr Handlowy B.

Art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje na to, że podmiot, który jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. W tym przypadku rejestrem o którym mowa w niniejszym artykule jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Oznacza to, że od 1.01.2016 roku przedsiębiorcy, którzy nie dokonali wpisu do KRS nie mogą posługiwać się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z RHB jako wiarygodnym dowodem istnienia swojej firmy. Dokumenty te nie wywierają na dzień dzisiejszy żadnych skutków prawnych.

Co ważne organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowego o przypadkach posługiwania się odpisami czy zaświadczeniami z RHB, a także, jeśli mają taką wiedzę, o okolicznościach, które mogą wskazywać na prowadzenie działalności przez podmiot wpisany do RHB a niewpisany do KRS.

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, które nie dokonały go do końca 2015 roku uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.

Tego dnia Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie spółek, które nie dokonały przepisania danych z RHB do KRS. Również Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podmiotów, o których mowa powyżej. Prawa wspólników i innych osób uprawnionych do udziału w postępowaniu likwidacyjnym wygasły w momencie wykreślenia spółki z rejestru, tj. z dniem 1.01.2016 roku.

Od tego czasu wierzyciele tychże podmiotów mają rok na dochodzenie swoich roszczeń.

Powyższe oznacza, że spółki, które nie złożyły do końca 2015 roku wniosku o wpis do KRS zostały z początkiem 2016 roku zlikwidowane z mocy prawa. Opisana procedura ma zapobiec funkcjonowaniu w obrocie gospodarczym tak zwanych „martwych podmiotów”, które od wielu lat istniały tylko w teorii.

 

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące spółek wpisanych do Rejestru Handlowego B lub interesują Państwa inne kwestie związane ze spółkami zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, iż obecnie spółka StillWell Polska sp. z o.o. nie zajmuje się sprzedażą gotowych spółek, świadczeniem usług wirtualnego biura oraz obsługą prawną.

Obecnie w ramach grupy Stillwell Polska wdrażamy nasz najnowszy projekt technologiczny, zajmujący się technologią blockchain, kompleksowym wsparciem dotyczącym kryptowalut takich jaki Ethereum, Ethereum Classic, Zcash czy Bitcoin oraz sprzedażą koparek do ich wydobywania.

Zapraszamy do współpracy. Dodatkowe informację mogą znaleźć Pańśtwo pod adresem: http://www.stillwell.pl/koparki-kryptowalut/