732 601 772 biuro@stillwell.pl

Wierzyciel obecnie ma prawo wyboru dowolnego komornika na terenie kraju. Lecz jakiego komornika wybrać by skutecznie i szybko przeprowadził postepowanie egzekucyjne? Komornicy bardzo chętnie przyjmują duże sprawy, a co za tym idzie takie, w których mogą dużo zarobić, natomiast niechętnie podejmują się spraw małych, o wartości do kilku tysięcy złotych. Sprawy drobne często traktują po macoszemu, przez co często są umarzane ze względu na bezskuteczność postępowania egzekucyjnego.

.

.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru dowolnego komornika sądowego na terytorium Polski. Komornik nie może odmówić przyjęcia sprawy jeśli sprawa należy do jego właściwości terenowej. Należy pamiętać o tym, że wierzyciel, który wybiera komornika, powinien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku egzekucji z nieruchomości lub gdy stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości właściwym jest wyłącznie komornik z rewiru w której znajduje się nieruchomość. Nadmiernie obciążony sprawami komornik, w przypadku gdy czas postępowania egzekucyjnego wydłuży się o ponad sześć miesięcy ma prawo odmówić przyjęcia sprawy. O odmowie przyjęcia sprawy komornik powiadamia wierzyciela niezwłocznie. W 2015 roku nastąpiła zmiana ilości obsługiwanych spraw, wprowadzono limity. Kancelaria komornicza będzie musiała odmówić przyjęcia sprawy jeśli liczba wszelkich spraw które wpłynęło w ciągu roku przekroczy 5000. W przypadku gdy skuteczność danej kancelarii jest większa niż 35% możliwe jest przyjęcie dodatkowych spraw z poza rewiru. Od 1 stycznia 2016 roku, kancelarie komornicze nie będą przyjmować spraw z poza swojego rewiru jeśli ogólna ilość przyjętych spraw przekroczy 10 000. Komornik, który odmawia przyjęcia sprawy wydaje w tej materii postanowienie, które doręcza wierzycielowi. Komornikowi który mimo zakazu przyjmie sprawę grozi postępowanie dyscyplinarne. Komornik, który został wybrany przez wierzyciela ma obowiązek zawiadomić o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadałaby zgodnie z właściwością miejscową. Po złożeniu wniosku egzekucyjnego do komornika właściwego miejscowo według zasad ogólnych wierzyciel nie może już dokonać wyboru komornika.

Przy wyborze komornika niebagatelne znaczenie ma sposób w jaki chcemy by prowadził egzekucję. Komornik może zajmować określone w ustawie składniki majątkowe dłużnika takie jak: ruchomości, nieruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, emerytury, renty czy wynagrodzenia za pracę. Zajmowanie rachunków bankowych, świadczeń, wynagrodzeń, wierzytelności następuje w formie korespondencyjnej, z „za biurka”. Komornik przesyła do stosownych instytucji pismo z zawiadomieniem o zajęciu środków na rachunku bankowym czy też wynagrodzenia za pracę. W przypadku egzekucji z ruchomości czy też nieruchomości komornik musi udać się do dłużnika w celu spisania protokołu zajęcia, oszacowania wartości oraz przygotowania do licytacji. Z przyczyn oczywistych komornik, w którego rewirze znajduje się majątek dłużnika będzie bardziej skłonny do zajmowania ruchomości oraz przeprowadzenia licytacji. Komornik z innego rewiru będzie wymagał od wierzyciela wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów dojazdu oraz diety dla niego lub też pracownika.

Komornik potrzebny od zaraz

Komornika najłatwiej odnaleźć poprzez wejście na stronę internetową www. komornik.pl gdzie szybko możemy wyszukać każdego komornika działającego na terenie kraju. Przy wyborze komornika ważne jest zaczerpnięcie opinii na temat danej kancelarii. Jako wierzyciel, sami możemy  ustalić kilka istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na szybkość i skuteczność egzekucji, dlatego też warto zapytać komornika: jak długo prowadzi kancelarię, ile ma zarejestrowanych spraw w roku bieżącym, jaką skutecznością wykazał się w roku poprzednim, ile zajmuje rejestracja sprawy i podjęcie wnioskowanych przez wierzyciela czynności, w jakich godzinach jest dostępny dla wierzyciela, czy przeprowadzi czynności terenowe, czy  ma dostęp do systemów informatycznych takich jak: Ognivo, CEPiK , PESEL NET,  Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Ważnym elementem jest termin rejestracji sprawy, zważywszy na obciążenie pracą poszczególnych komorników. Każda kancelaria komornicza posiada taką samą strukturę lecz ilość pracowników w kancelarii jest różna. W imieniu komornika czynności egzekucyjnych może dokonać zatrudniony w kancelarii asesor. Nie wszystkie kancelarie korzystają również z systemów informatycznych ułatwiających pozyskiwanie informacji o składnikach majątkowych, co wydłuża czas poszukiwania majątku. Dlatego też komornicy chętnie przyjmują wszelkie informacje jakimi dysponuje wierzyciel na temat składników majątkowych dłużnika.

Zdarza się, że komornicy przedkładają swój zysk przed dobrem wierzyciela, dlatego też warto dobrze zastanowić się nad wyborem komornika, który poprowadzi naszą sprawę sprawnie i przede wszystkim skutecznie, dzięki czemu odzyskamy nasze pieniądze.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wyboru komornika lub samego postępowania egzekucyjnego zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.