61 307 03 16 ; 22 299 20 93 biuro@stillwell.pl

Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców wymaga, co do zasady, uzyskania zezwolenia. Jest jednak szereg zwolnień, które pozwalają na zakup nieruchomości bez zgody Ministra i to nimi zajmiemy się w niniejszym artykule. Omówimy również pokrótce jak wygląda kwestia nabywania nieruchomości rolnych przez obcokrajowców, na gruncie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

.

.

Kiedy bez zezwolenia

Ogólną zasadą, o której mówi nam ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jest konieczność uzyskania zezwolenia przez obcokrajowca, który chce nabyć nieruchomość w Polsce. Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jest jednak kilka przypadków, które pozwalają na zakup nieruchomości bez wymaganej zgody. Prześledźmy poniżej kilka najistotniejszych z nich.

Jeśli na zakup nieruchomości decyduje się obywatel państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej nie musi on uzyskiwać żadnego zezwolenia. Jest to zwolnienie najistotniejsze. Jeśli z niego korzystamy, droga wolna, jeśli nie, pozostaje nam jeszcze kilka innych rozwiązań.

Możliwe jest nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego jak również samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Ponadto, jeśli osoba, która zamierza nabyć, nieruchomość zamieszkuje w Polsce min. 5 lat od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE również nie musi występować o zgodę. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Ostatni ważnym przypadkiem jest sytuacja, w której cudzoziemiec dziedziczy nieruchomość. Jeśli jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego, to nie musi on uzyskać zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Co istotne, z pominięciem przypadku pierwszego (obywatele Szwajcarii i stron umowy o EOG), zwolnienia nie dotyczą nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej (np. w Mielnie). Jeśli nieruchomość leży w takim obszarze, konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Nabywanie nieruchomości rolnych przez obcokrajowców

Sprawa komplikuje się w przypadku, kiedy cudzoziemiec chce nabyć w Polsce nieruchomość rolną. Wtedy konieczne jest zastosowanie dodatkowo przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W związku z tym, jeśli korzystamy ze zwolnienia dotyczącego obywateli państw – stron umowy o EOG lub Szwajcarii to i tak dotycząca nas takie same obostrzenia, jak w przypadku obywateli Polski. Nie będzie więc problemu zakup nieruchomości o rolnej o powierzchni mniejszej niż 3000 mkw. W przypadku większych nieruchomości konieczne będzie wystąpienie o wydanie zgody przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku pozostałych zwolnień.

Jeśli nie korzystamy ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego konieczne będzie najpierw wystąpienie z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o nabycie nieruchomości rolnej, a następnie do Ministra właściwego ds. wewnętrznych. Czeka nas zatem długa droga.

Omówione powyżej przykłady nie wyczerpują wszystkich przypadków zwolnień, z których może skorzystać obcokrajowiec chcący nabyć nieruchomość w Polsce. Są to jednak najczęściej stosowane przesłanki. W kolejnym artykule poruszymy natomiast kwestię okoliczności, które są przesłanką do wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz najważniejszych dokumentów, które będziemy musieli dołączyć do wniosku.

 

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z nabywaniem nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych przez obcokrajowców lub potrzebujecie wsparcia przy uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż obecnie spółka StillWell Polska sp. z o.o. nie zajmuje się sprzedażą gotowych spółek, świadczeniem usług wirtualnego biura oraz obsługą prawną.

Obecnie w ramach grupy Stillwell Polska wdrażamy nasz najnowszy projekt technologiczny, zajmujący się technologią blockchain, kompleksowym wsparciem dotyczącym kryptowalut takich jaki Ethereum, Ethereum Classic, Zcash czy Bitcoin oraz sprzedażą koparek do ich wydobywania.

Zapraszamy do współpracy. Dodatkowe informację mogą znaleźć Pańśtwo pod adresem: http://www.stillwell.pl/koparki-kryptowalut/