732 601 772 biuro@stillwell.pl

Z racji tego, iż minęły już niespełna cztery miesiące od pojawienia się nowej platformy służącej do rejestracji spółek w systemie teleinformatycznym postanowiliśmy nieco przybliżyć różnicę pomiędzy starym oraz nowym systemem, zwanym powszechnie „S-24”.

Pierwszą podstawową cechą odróżniającą nowy system od starego jest interfejs. Adres oraz wygląd strony internetowej jest zupełnie nowy.


Jeszcze na początku sierpnia tego roku rejestrowaliśmy spółki po zalogowaniu się na stronie ems.ms.gov.pl w zakładce „moje konto”. Obecnie jest to strona ekrs.ms.gov.pl.

Po utworzeniu konta użytkownika możemy przystąpić do rejestracji spółki.

W systemie ekrs możemy na dzień dzisiejszy wykonać następujące operacje:

  • Zarejestrować spółkę z o.o.
  • Zarejestrować spółkę jawną
  • Zarejestrować spółkę komandytową
  • Ustanowić prokurenta już na etapie rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym
  • Złożyć sprawozdanie finansowe

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w poprzednim systemie złożenie sprawozdania finansowego droga elektroniczną nie było możliwe.

Zmiany które nastąpiły w systemie S-24 do tej pory są raczej zmianami ułatwiającymi rejestrację i obsługę spółek prawa handlowego, choć, co wynika z naszych poprzednich postów nie zawsze zdaje egzamin (Artykuł dot. zwrotu wniosku).

Oprócz wprowadzonych już nowości jakimi są możliwość ustanowienia prokury oraz złożenia sprawozdania finansowego, jest jeszcze kilka funkcji tegoż systemu, które mają zostać aktywowane w kwietniu 2016 roku.

Art. 401 KSH, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wskazuje na możliwość zmiany umowy spółki z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Wspólnicy spółki będą mogli przez internet podjąć uchwały dotyczące zmiany umowy spółki; co najważniejsze, uchwała podjęta w taki sposób jest równoznaczna z uchwałą podjętą w tradycyjnej formie pisemnej.

Art. 2401 KSH umożliwia podjęcie każdej uchwały wspólników za pomocą systemu teleinformatycznego, pod warunkiem tylko, że umowa spółki została zawarta przy pomocy wzorca. Podjęcie takiej uchwały, nie wymaga formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, warunkiem jej podjęcia jest wykonanie prawa głosu przez wszystkich wspólników spółki. Prawo głosu wykonuje się poprzez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Z powyższego wynika, że już od kwietnia wizyta u notariusza podczas zmiany umowy spółki będzie zbędna, a co za tym idzie, zmiana siedziby, nazwy spółki, czy podwyższenie kapitału zakładowego (pod warunkiem, że nie jest on wnoszony aportem) będzie tańsza o opłaty notarialne.

Po wprowadzeniu zmian w ustawie Kodeks Spółek Handlowych możliwe będzie także zbycie udziałów w spółce za pomocą kilkunastu „kliknięć” w systemie teleinformatycznym.

Uwaga! Jeżeli umowa spółki została zawarta za pomocą wzorca w systemie teleinformatycznym a następnie jej zapisy zostały zmienione u notariusza, to kolejne zmiany w jej treści również będą wymagały formy aktu notarialnego. W tym przypadku nie będziemy mogli dokonać zmian w systemie S-24. Wynika to z brzmienia art. 4 ust. 15 KSH, który wskazuje na fakt, iż spółka, w umowie której zaszły zmiany wprowadzone w sposób inny niż wzorzec w systemie teleinformatycznym nie jest już „spółką, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy”.

Podsumowując, zmiany w systemach teleinformatycznych może nie zachodzą niezwykle szybko, ale prezentują przedsiębiorcom nowe możliwości oraz znacznie ułatwiają rejestrację spółek, dzięki czemu stają się one coraz bardziej dostępną alternatywą dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Możliwość załatwienia wielu istotnych spraw związanych z prowadzeniem działalności w formie na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przez internet znacznie skraca czas jaki należy poświęcić na podejmowanie uchwał zgromadzenia wspólników, składanie sprawozdań finansowych, czy innych wniosków do sądu rejestrowego.

Oczywiście o wszystkich zmianach systemu oraz nowych możliwościach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące rejestracji spółki za pomocą systemu teleinformatycznego lub interesuje Państwa tradycyjna rejestracja spółki zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.