732 601 772 biuro@stillwell.pl

Niejednokrotnie, kiedy w mediach pojawiają się informacje o nowelizacjach ustaw dotyczących praw konsumentów oraz ich ochrony, zastanawiamy się czy nas dotyczą. Niektórzy prowadzą przecież własne firmy, może przestają być wtedy konsumentami a zostają przedsiębiorcami?

Ustawa o prawach konsumenta nie zawiera definicji konsumenta, dlatego, żeby wiedzieć kto jest kim należy sięgnąć do kodeksu cywilnego.


Art. 221 zawiera definicję legalną konsumenta – „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
Z powyższego przepisu możemy jasno wywnioskować, że konsument dokonuje czynności prawnych z przedsiębiorcą ale nie może ona być związana z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Co za tym idzie osoba, która prowadzi własną firmę ale kupuje np. pralkę na własne potrzeby, niezwiązanie z firmą, jest konsumentem.
Jeżeli natomiast osoba ta prowadzi pralnie i wspomnianą wcześniej pralkę kupuje na potrzeby działalności swojej firmy, w opisanej transakcji występuje jako przedsiębiorca.


Art. 431 kodeksu cywilnego wskazuje, że „przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”.
Kolejną definicję przedsiębiorcy możemy również znaleźć w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumenta, jednakże jest ona bardzo rozbudowana i dotyczy raczej ochrony konkurencji. Jeżeli chodzi o konsumenta, to powyższe przepisy odsyłają wprost do definicji zamieszczonej w kodeksie cywilnym.
Podstawową różnicą pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą jest fakt, iż konsumentem może być jedynie osoba fizyczna, natomiast przedsiębiorcą może być także osoba prawna.
W Polskim systemie prawnym konsument jest objęty szczególną ochroną. Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorca ma doświadczenie w kontaktach z konsumentami i może tę przewagę wykorzystać, dlatego właśnie coraz częściej pojawiają się nowelizacje przepisów o ochronie konsumenta.
Polskiemu ustawodawcy zależy na tym, aby chronić konsumenta szczególnie w przypadkach zawierania przez niego umów na odległość, czyli poza siedzibą przedsiębiorcy, przez internet lub telefon.


Należy pamiętać, że stosunek konsument – przedsiębiorca występuje jedynie wtedy kiedy podczas dokonywania czynności prawnej naprzeciw konsumenta występuje podmiot gospodarczy, a nie na przykład inna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Mianowicie, jeżeli pan Kowalski kupuje samochód od pana Nowaka, który sprzedaje po prostu swój prywatny samochód i nie prowadzi komisu samochodowego, nie może liczyć na ochronę na podstawie ustawy o prawach konsumenta, ponieważ sensu stricto, konsumentem nie jest.


Podsumowując, w razie wątpliwości należy pamiętać, że na straży praw konsumenta stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jednakże najlepiej w pierwszej kolejności w razie wątpliwości dotyczących relacji konsument – przedsiębiorca warto zwrócić się do swojego prawnika.


Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy z pewnością rozwieją Państwa wątpliwości.

 

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące relacji „przedsiębiorca – konsument” lub interesują Państwa inne zagadnienia związane z tą tematyką zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.