732 601 772 biuro@stillwell.pl

Rekrutacja RODO

 1. Czym jest RODO? 

RODO to unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Obowiązują one jednolicie na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Celem RODO jest ochrona twoich podstawowych praw i wolności poprzez ochronę informacji o Tobie (np. imienia i nazwiska, numerów identyfikacyjnych – PESEL, danych genetycznych, o stanie zdrowia, o statusie ekonomicznym) przed ujawnieniem ich osobom do tego niepowołanym.

 1. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je na skutek przystąpienia przez Ciebie do prowadzonego przez Stillwell Polska sp. z o. o. procesu rekrutacji. Dane udostępniłeś nam wypełniając formularz rekrutacyjny oraz przesyłając swoje CV.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stillwell Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom, współpracownikom Stillwell Polska sp. z o. o., firmom informatycznym, rekrutacyjnym, księgowym i analizującym dane kadrowe. Przekazanie tych danych odbywa się tylko na podstawie udzielonej nam zgody i tylko zgodnie z wytycznymi jakie udzielamy takiej firmie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Polski, Unii Europejskiej czy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie na następującej podstawie prawnej:

 • wyrażenie chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacji / nawiązania współpracy wiąże się z koniecznością przekazania nam Twoich danych, które są nam niezbędne do przeprowadzenia tego procesu. Zgłaszając swoją chęć uczestniczenia w procesie rektrutacji poprzez wysłanie nam swojego CV, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej lub przesłanie nam swoich danych w innej formie, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas tych danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w związku z wykonaniem obowiązku jakie nakłada na nas bezpośrednio prawo – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji także naszych prawnych interesów, w tym polegających – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy czyli zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, opracowujemy, zmieniamy, usuwamy i udostępniamy upoważnionym przez nas osobom w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Stillwell Polska sp. z o. o. w przyszłości, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed Twoimi roszczeniami.  

 1. Jakie są Twoje prawa? 

Masz prawo:

✓ dostępu do swoich danych osobowych,

✓ sprostowania swoich danych osobowych,

✓ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

✓ przenoszenia swoich danych do innego administratora,

✓ usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,

✓ cofnięcia zgody kiedy chcesz i w dowolnej formie, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

✓ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

 1. Czy Twoje dane osobowe są profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez jakiegokolwiek udziału człowieka.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzonego aktualnie procesu rekrutacji, a także po jego zakończeniu przez 2 lata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Stillwell Polska sp. z o. o., jak również:

➢ przez okres wskazany do przedawnienia roszczeń w przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia takiego roszczenia albo obrony przed nim,

➢ przez okres wymagany dla realizacji obowiązków prawnych.

 1. Gdzie mogę sprawdzić swoje dane osobowe? 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować poprzez adres mail: biuro@stillwell.pl lub pisemnie na nasz adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

 1. Gdzie możesz wnieść skargę jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone? 

Skargę możesz wnieść na piśmie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pamiętaj jednak, że zwracając się do nas będziemy zawsze pamiętać o należytej realizacji Twoich praw.