Rozpoczął się nowy rok, co dla wielu spółek oznacza, zamknięcie roku obrotowego. Po zakończeniu roku obrotowego spółka ma obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego  i Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami.

Również spółki osobowe, które prowadzą księgi rachunkowe mają obowiązek złożenia takiego sprawozdania.

 

Wyjątkiem są spółki jawne i partnerskie, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Spółka obowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazuje do urzędu skarbowego :

  1. bilans
  2. rachunek zysków i strat
  3. odpis uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe
  4. rachunek przepływów pieniężnych

w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez zarząd spółki.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym wraz z datą składa – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i zarząd, natomiast gdy zarząd jest wieloosobowy podpis składają – wszyscy członkowie zarządu.

Niezłożenie sprawozdania w terminie może narazić spółkę na odpowiedzialność z tytułu popełnienia wykroczenia skarbowego (zgodnie z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego).

Sankcje przewiduje również art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kto, m.in. wbrew przepisom ustawy, nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Składając sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego musimy również pamiętać o złożeniu ww. sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumentami jakie zarząd spółki z o.o. musi złożyć we właściwym wydziale KRSu są:

  1. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową)
  2. sprawozdanie z działalności zarządu spółki
  3. protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierający uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu straty
  4. wniosek KRS-Z30 – obligatoryjna opłata za wniosek wynosi 140 zł (40 zł za – wpis sądowy i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

Termin na złożenie wyżej wymienionych dokumentów do KRS wynosi, nie więcej niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co z kolei powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.  W związku z tym ostatnim dniem, w którym możemy złożyć dokumenty do KRS jest 15. Lipca.

Sprawozdania z działalności spółki podpisuje zarząd podobnie jak sprawozdanie finansowe, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uchwałę zgromadzenia wspólników podpisują obecni na zgromadzeniu wspólnicy. Wniosek KRS-Z 30 podpisuje Zarząd.

W razie stwierdzenia, że sprawozdanie nie zostało złożone pomimo upływu terminu, zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy wzywa spółkę do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na spółkę. Uwaga – sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

Sąd ma także możliwość zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niedopełnionym obowiązku złożenia dokumentów finansowych. Z kolei naczelnik US wszczyna postępowanie karne skarbowe, które może zakończyć się dla wspólników spółki grzywną albo karą ograniczenia wolności.

 

Autor: Marta Ból | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego w swojej spółce, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż obecnie spółka StillWell Polska sp. z o.o. nie zajmuje się sprzedażą gotowych spółek, świadczeniem usług wirtualnego biura oraz obsługą prawną.

Obecnie w ramach grupy Stillwell Polska wdrażamy nasz najnowszy projekt technologiczny, zajmujący się technologią blockchain, kompleksowym wsparciem dotyczącym kryptowalut takich jaki Ethereum, Ethereum Classic, Zcash czy Bitcoin oraz sprzedażą koparek do ich wydobywania.

Zapraszamy do współpracy. Dodatkowe informację mogą znaleźć Pańśtwo pod adresem: http://www.stillwell.pl/koparki-kryptowalut/

Zapisz się na newsletter!

Zainteresował Ciebie ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj powiadomienia o zmianach w prawie, które mogą dotyczyć Twojej firmy.