732 601 772 biuro@stillwell.pl

Ostatniego czasu na terenie naszego kraju nasiliły się wszelkiego rodzaju wezwania do zapłaty. W gąszczu biurokracji coraz trudniejsze staje się odróżnienie próby wyłudzenia od prawdziwego wezwania. W niniejszym artykule opiszemy jakie elementy powinno zawierać prawidłowe pismo wysłane do nas przez urząd lub sąd tak, by nie dać się oszukać.


Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z ujawnieniem danych w rejestrach.
Dane te są jawne co wiąże się z tym, że każdy może się z nimi zapoznać. Obowiązek dokonania wpisu wynika z przepisów prawa. Dotyczy to podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego czy też Rejestru Przedsiębiorców. Nagminnie zdarza się, że po dokonaniu wpisu na adres przedsiębiorcy przychodzi pismo wzywające do dokonania opłaty, w takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność, bo może być to próba wyłudzenia. Zachodzi więc pytanie jak rozróżnić pismo prawdziwe oraz fałszywego. Niezbędne elementy wezwania określa art. 54 KPA. Odstępstwo od regulacji postępowania administracyjnego skutkuje wadliwością wezwania. Oszuści często podszywają się również pod Sądy, a także pod Komorników Sądowych. Zdarza się również, że naciągacze próbują od nas wyłudzić pieniądze za wpis do rejestru świadczeniodawców danej usługi. Rejestry te prowadzą instytucje prywatne, a wpis do nich jest dobrowolny.


Na co zwrócić uwagę otrzymując wezwanie do zapłaty z instytucji państwowych?


Badając prawdziwość wezwania w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na operatora pocztowego i rodzaj listu. Wezwania do uiszczenia wszelkich opłat powinny być wysłane do listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezwykle ważne ze względu na prawidłowość postępowania administracyjnego czy postępowania sądowego. Obowiązek otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru przez urząd jest konieczny, ze względu na dochodzenie przez urząd negatywnych konsekwencji braku dokonania wpłaty. Drugim elementem jest sprawdzenie treści pisma. W przypadku wszelkich rejestrów oszuści wzywają do zapłaty, formułując zdania z użyciem takich terminów jak: „fakultatywna opłata”, „nieobligatoryjna opłata”, co ma za zadanie zmylić nieświadomą osobę czytającą. Użycie tego typu sformułowań sprawia, że nie ma przymusu dokonywania opłaty, przez co pismo wprowadza w błąd odbiorcę. Urząd, który wzywa do uiszczenia opłaty zobowiązany jest do podania podstawy prawnej, oraz podstawy obliczenia oraz nałożenia opłaty, obowiązkowym elementem pisma z urzędu jest podanie pouczenia. Zasada ta dotyczy również pism przysyłanych z sądu. Kolejnym elementem jest podpis osoby upoważnionej. Wszelkie wezwania wysyłane przez urzędy oraz sądy, a także wszelkie wszelkie instytucje państwowe muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego. Określenie osoby która występuje w imieniu instytucji państwowej musi być jasne i czytelne. W niektórych przypadkach ustawodawca wymaga stosowania odpowiedniej pieczęci, a pisma kierowane do adresata zawsze są oryginałami.


W związku z tym, że oszuści starają się działać coraz bardziej aktywnie podszywając się nie tylko pod urzędy, ale również sądy zalecamy daleko idącą ostrożność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z organem, który skierował do nas pismo. Każde pismo wysyłane przez instytucje państwowe jest ewidencjonowane, posiada oryginalną sygnaturę lub znak sprawy na którą można się powołać. Dlatego też, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości próbujmy nawiązać kontakt z instytucją, która przysłała do nas wezwanie, bądź też zgłośmy sprawę na policję.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem Rejestry komercyjne czyli nieobowiązkowe opłaty dla przedsiębiorców , dotyczącym rejestrów komercyjnych, które próbują wyłudzić od przedsiębiorców dodatkowe pieniądze.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wezwań do zapłaty, wyłudzeń lub wątpią Państwo w wiarygodność otrzymanego pisma zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.