732 601 772 biuro@stillwell.pl

lawOd pierwszego grudnia tego roku, ustawodawca wprowadził sporo zmian dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego w KRS. Założeniem wprowadzonych zmian ma być przyspieszenie całego procesu rejestracji oraz jego ułatwienie. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany, na które warto zwrócić uwagę rejestrując swoją pierwszą spółkę ale także wtedy, kiedy spółkę już posiadamy.

 

  1. NIP i Regon od razu po wpisie

Najbardziej znaczącą zmianą, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom będzie nadawnie NIP i Regon spółce od razu po jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Będzie tak dzięki wprowadzeniu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP – KEP), do którego trafią tak zwane “dane podstawowe” z KRS. Po dokonaniu wpisu spółki do KRS oraz nadaniu jej NIP i Regon, będziemy mieli 21 dni na przekazanie do Urzędu Skarbowego danych “uzupełniających”  spółki na formularzu NIP-8.

  1. Informacja do ZUS

Rejestrując spółkę przed zmianą ustawy, należało do wniosku o wpis i zmianę, załączać również formularze do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS. Obecnie nie ma takiej konieczności. NIP i Regon zostaną nadane automatycznie, a dzięki CRP-KEP informacje o naszej spółce trafią również od razu do ZUS. Wprowadzony formularz NIP-8 stanowi niejako połączenie poprzednich druków NIP – 2, ZUS – ZPA i Rg – 1 (RG – OP) i tylko on musi zostać dodatkowo przesłany do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, który to następnie przekaże nasze dane do innych Urzędów.

  1. Spółki w organizacji

Do tej pory spółki w organizacji, po złożeniu dokumentów rejestrowych do sądu miały możliwość wystąpić o nadanie NIP i Regon oraz rejestrację do VAT. Otrzymywały one wtedy stosowne numery i mogły działać jeszcze przed wpisem do rejestru. Obecnie, jak twierdzą urzędnicy, nie będzie takiej możliwości, ponieważ uniemożliwia to ustawa. Trzeba więc będzie czekać na wpis z sądu rejestrowego.

  1. Rejestracja przez S-24

Przed nowelizacją przepisów “jedno okienko” nie dotyczyło spółek rejestrowanych elektronicznie w trybie S-24. Po zarejestrowaniu spółki przez sąd należało udać się samodzielnie do Urzędu Statystycznego po Regon, Urzędu Skarbowego po NIP i ewentualnie do ZUS. Nowe przepisy obejmą spółki rejestrowane przez S-24, tak więc NIP i Regon również otrzymamy automatycznie, jak w przypadku rejestracji tradycyjnej.

  1. Zmiany w drukach

Od 1 grudnia, w związku ze zmianami przedstawionymi powyżej, zostały wprowadzone nowe wzory druków składanych w KRS. Są to przede wszystkim druki KRS-W1, KRS-W3 czy KRS-W4 dotyczące wpisu spółek osobowych i kapitałowych. Zmianie uległ także druk dotyczący przedmiotu działalności spółki – KRS-WM i KRS-ZM. Składając więc wniosek o rejestrację spółki po 1. grudnia 2014 pamiętaj, aby użyć w tym celu już nowych wniosków.

  1. Przedmiot działalności spółki (PKD)

Nowe druki dotyczące PKD związane są z kolejną nowością, a mianowicie ograniczeniem listy numerów PKD spółki ujawnianej w KRS. Do tej pory w KRS ujawniało się wszystkie numery PKD wpisane do umowy spółki. Teraz będziemy ich ujawniać jedynie 10. Dodatkowo, z tych 10 numerów, 1 ma stanowić wiodące PKD, które ma być określone na poziomie podklasy (np. 69.10.Z).

Oznacza to, że w umowę spółki nadal będziemy mogli wpisywać dowolną liczbę numerów, ale dokonując zgłoszenia do sądu, będziemy musieli wybrać 10.

Spółki już istniejące będę miały obowiązek dokonania zmian w zakresie PKD w ciągu 5 lat przy okazji pierwszej zmiany zgłaszanej do KRS.

  1. Brak papierowego potwierdzenia rejestracji VAT

Wcześniej, kiedy zgłaszaliśmy naszą spółkę do VAT (polskiego i europejskiego) Urząd Skarbowy wydawał nam papierowe potwierdzenia dokonania rejestracji (VAT-5 i VAT-5UE). Od stycznia 2015 roku nie otrzymamy już zaświadczeń, chyba, że sami wystąpimy o nie z prośbą do Urzędu. Czy spółka jest zarejestrowana jako podatnik vat czynny możemy również sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl).

Przedstawione powyżej zmiany stanowią dużą rewolucję jeśli chodzi o rejestrację spółek i z założenia mają skłaniać do podjęcia własnej działalności. Od ich wprowadzenia minęło zaledwie pare dni, zobaczymy więc jak wszystko będzie funkcjonować w praktyce. Już teraz niestety jest jednak widoczne to, że sądu i urzędy nie do końca są przygotowane na nowe zmiany, o czym świadczy chociażby nie działająca przez kilka dni strona ems.ms.gov.pl, na której można dokonywać elektronicznej rejestracji spółek.

Jeśli masz więcej pytań związanych z nowymi zasadami rejestracji spółek skontaktuj się z nami mailowo (biuro@stillwell.pl) lub telefonicznie (61 307 03 16).