732 601 772 biuro@stillwell.pl

Przedsiębiorcy, których spółki zostały wpisane do powstałego w 1919 roku Rejestru Handlowego B, prowadzonego w sądach rejestrowych do 1 stycznia 2001, mieli czas na przepisanie danych swoich firm do Krajowego Rejestru Sądowego do końca grudnia 2015 roku.

Co w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie dokonał przeniesienia danych do Krajowego Rejestru Sądowego? 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowywały moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych, a takim był Rejestr Handlowy B.

Art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje na to, że podmiot, który jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. W tym przypadku rejestrem o którym mowa w niniejszym artykule jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Oznacza to, że od 1.01.2016 roku przedsiębiorcy, którzy nie dokonali wpisu do KRS nie mogą posługiwać się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z RHB jako wiarygodnym dowodem istnienia swojej firmy. Dokumenty te nie wywierają na dzień dzisiejszy żadnych skutków prawnych.

Co ważne organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowego o przypadkach posługiwania się odpisami czy zaświadczeniami z RHB, a także, jeśli mają taką wiedzę, o okolicznościach, które mogą wskazywać na prowadzenie działalności przez podmiot wpisany do RHB a niewpisany do KRS.

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, które nie dokonały go do końca 2015 roku uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.

Tego dnia Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie spółek, które nie dokonały przepisania danych z RHB do KRS. Również Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podmiotów, o których mowa powyżej. Prawa wspólników i innych osób uprawnionych do udziału w postępowaniu likwidacyjnym wygasły w momencie wykreślenia spółki z rejestru, tj. z dniem 1.01.2016 roku.

Od tego czasu wierzyciele tychże podmiotów mają rok na dochodzenie swoich roszczeń.

Powyższe oznacza, że spółki, które nie złożyły do końca 2015 roku wniosku o wpis do KRS zostały z początkiem 2016 roku zlikwidowane z mocy prawa. Opisana procedura ma zapobiec funkcjonowaniu w obrocie gospodarczym tak zwanych „martwych podmiotów”, które od wielu lat istniały tylko w teorii.

 

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące spółek wpisanych do Rejestru Handlowego B lub interesują Państwa inne kwestie związane ze spółkami zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.