732 601 772 biuro@stillwell.pl

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania związane z naszą ofertą lub zakresem świadczonej obsługi zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Mimo, iż siedziba naszej firmy znajduje się w Poznaniu mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze zdalnej naszych Klientów, ze wszystkich części Polski. Elastyczność współpracy i wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji pozwala nam z powodzeniem wspierać Klientów z terenu całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu.

ADRES BIURA:

Stillwell Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 229 lok. 220

60-650 Poznań

ADRES SIEDZIBY:

Stillwell Polska Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33

60-702 Poznań

KONTAKT:

+48 732 601 772

biuro@stillwell.pl

Napisz do nas

Klauzula informacyjna
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Stillwell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33. Z administratorem można skontaktować się pod adresem biuro@stillwell.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują.

2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba złoży Pani / Pan skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać Pani / Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, którzy świadczą usługi na zlecenie Stillwell Polska Sp. z o.o.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości prowadzenia komunikacji. Bez podania danych nie jest możliwe prowadzenie komunikacji.