732 601 772 biuro@stillwell.pl

Woman holding a lightbulb balloonProwadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele korzyści. Jednak jej rejestracja wymaga zdecydowanie więcej czasu i pracy, niż na przykład założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Gdy rozważamy prowadzenie działalności w tej formie, powinnyśmy uwzględnić szereg aspektów, które będą miały wpływ na sam proces rejestracji spółki w sądzie oraz innych urzędach, a także na późniejsze jej działanie. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagadnień, na które warto zwrócić uwagę zakładając swoją pierwszą spółkę.

.

.

1. Czy na pewno potrzebuję spółki z o.o.? 

Prowadzenie firmy w formie spółki ma wiele zalet. Przede wszystkim należą do nich bezpieczeństwo. Udziałowiec ryzykuje jedynie swoim wkładem, nie odpowiada jednak za dalsze zobowiązania spółki. Spółka ma swoją własną osobowość prawną, to ona jest podmiotem praw i obowiązków, i to spółka odpowiada za swoje długi. Przyjęło się również uważać, że spółki są poważniejszymi kontrahentami, z którymi chętniej nawiązuje się w współpracę.

Jednak spółka prawa handlowego, jaką jest spółka z o.o., rządzi się swoimi prawami i ciąża na niej pewne obowiązki. Przede wszystkim księgowość spółki musi być prowadzona w formie ksiąg handlowych, a nie księgowości uproszczonej, jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej. Oznacza to, że każda transakcja dokonana przez spółkę musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach. Ponadto na spółkach ciąży również obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Jeśli dopiero zaczynamy naszą przygodę z biznesem i mamy zamiar zajmować się rzeczami, nieobarczonymi wysokim ryzykiem warto jest rozważyć czy na pewno potrzebujemy do tego spółkę z o.o.

2. Spółka rejestrowana przez Internet czy tradycyjnie u notariusza

Od pewnego czasu ustawodawca umożliwił nam zakładanie spółek z o.o. przez Internet w systemie S-24. Jest to alternatywa w stosunku do rejestracji spółki w sposób tradycyjny, gdzie umowa spółki sporządzana jest przez notariusza. Plusem rejestracji przez Internet jest krótszy czas oczekiwania na dokonanie wpisu. Jednak zakładając spółkę w ten sposób, korzystamy z wzorca umowy spółki, który jest modyfikowalny w bardzo niewielkim stopniu a każdy popełniony błąd będzie skutkował odrzuceniem wniosku i obciążeniem nas kosztami postepowania. Ponadto w tym przypadku nie obowiązuje zasada jednego okienka, co oznacza, że po Regon i NIP musimy wybrać się osobiście do właściwych urzędów.

3. Siedziba spółki

Większość osób ma problem z pojęciem siedziby spółki. Siedzibą spółki jest miasto, a nie jej adres. Do umowy spółki wpisuje się siedzibę, aby w przypadku zmiany adresu w obrębie danego miasta, nie trzeba było za każdym razem zmieniać umowy spółki w obecności notariusza. Zmiana adresu wymaga jedynie zgłoszenia tej informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Wysokość kapitału zakładowego

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 5000 złotych. Przygotowując umowę spółki warto zawrzeć w niej zapis, odnośnie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego do określonej kwoty i w określonym czasie, tak aby nie stanowiło to zmiany umowy spółki. Dzięki temu, jeśli będziemy chcieli podnieść kapitał spółki, unikniemy wizyty u notariusza a co za tym idzie, dodatkowych kosztów, które w tym przypadku nie są małe.

5. Przedmiot działalności spółki (PKD)

Wpisują w umowie spółki numery PKD należy zwrócić uwagę, że nie każda działalność może być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niektóre klasy działalności gospodarczej przewidziane są, aby prowadzić je na przykład tylko w formie spółki akcyjnej – dotyczy to głównie działalności finansowej. Ich wpisanie będzie skutkowało wezwaniem sądu do zmiany umowy spółki (co znacznie wydłuży proces rejestracji), a w przypadku rejestracji spółki w trybie S24 do odmowy wniosku i utraty opłaty sądowej.

6. ZUS

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie są, w myśl polskich przepisów, traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, w związku z tym nie muszą opłacać składek na ZUS. Dzieje się tak w przypadku, gdy w spółce jest minimum dwóch udziałowców (w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. należy opłacać składki w pełnej wysokości). Jeśli więc mamy ubezpieczenie z innego tytułu i chcemy wystartować z nowym projektem, działając w ramach spółki pomoże nam to zaoszczędzić koszty, co jest szczególnie korzystne na początku rozkręcania biznesu.

7. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest okres rozliczeniowy wynoszący co do zasady 12 miesięcy. Rok obrotowy nie musi pokrywać z rokiem kalendarzowym. Informację o tym zawieramy w umowie spółki. Warto pamiętać, że jeśli nasz rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a spółkę rejestrujemy w drugiej połowie roku, może on wynosić więcej niż 12 miesięcy. Jeśli więc na przykład zakładamy spółkę 1. października 2014 roku to nasz pierwszy rok obrotowy może się skończyć dopiero 31. grudnia 2015 roku. Jaka jest z tego korzyść? Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki będziemy składać dopiero w 2016 roku.

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie część istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli mamy wątpliwości, dobrze jest skonsultować się w tej sprawie z fachowcem, który podpowie nam, jakie rozwiązania będą dla nas najkorzystniejsze. Alternatywą rejestracji spółki od podstaw jest zakup gotowej spółki, która jest już podmiotem w pełni ukształtowanym, co z pewnością pozwoli nam zaoszczędzić trochę czasu i nerwów, a pozwoli skupić się na realizacji naszych planów i pomysłów. Ponadto kupując gotową spółkę z o.o. możemy dokonać modyfikacji jej umowy w sposób odpowiadający naszym wymaganiom.

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy prowadzenie Państwa firmy w formie spółki z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem zachęcamy do kontaktu mailowego (biuro@stillwell.pl) lub telefonicznego (61 610 03 43). Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.