732 601 772 biuro@stillwell.pl

300Zwrot-wniosku-1080x675Wiadomym jest, że linia orzecznicza sądów nie zawsze jest spójna. Brakiem konsekwencji mogą się poszczycić także sądy rejestrowe, które prześcigają się w wezwaniach do uzupełnienia braków o  kolejne dokumenty (za zwyczaj niesłusznie) lub zwracają wnioski z powodu np. nieprawidłowo przekreślonego pola. Po grudniowej nowelizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie lada wyczyn dla sądów stanowi zaktualizowanie przedmiotu działalności podmiotu podlegającemu wpisowi do rejestru. Poniżej przedstawiamy jeden z interesujących przykładów z warszawskiego sądu.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym i jej art. 40 pkt. 1: „W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy”

I tutaj zaczyna się problem. Spora część przedsiębiorców w swoich umowach spółek PKD określała nie numerami z podklasy lecz całymi działami, co w przypadku działalności wielobranżowej, znacznie skracało jej długość. W związku ze zmianą ustawy należy dostosować PKD do nowych przepisów. Wszyscy (nawet pracownicy sądów) są zgodni co do tego, że nie ma konieczności dokonywania zmiany umowy spółki w tej materii co wiązałoby się z dużymi kosztami notarialnymi. Należy więc wybrać jeden numer na poziomie podklasy z działów, które mamy wpisane w umowie spółki czyli np. 46.90.Z. Problem zaczyna się przy słownym opisie wiodącego przedmiotu działalności.

W naszym poprzednim artykule pisaliśmy, że poznański KRS wymaga, by słowny opis PKD pokrywał się z umową spółki. Jeśli więc w umowie spółki mamy wpisany cały dział 46 (HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI) to przy wiodącym numerku 46.90.Z wpiszemy słowny opis nazwy działu, a nie „Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana”.

Warszawski KRS postępował jednak w tej kwestii odmiennie wymagając aby słowny opis pokrywał się z opisem z Polskiej Klasyfikacji Działalności, a więc przy numerku 46.90.Z należało wpisać „Sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną”.

Aby jednak nie było zbyt prosto, w tym samym wydziale, tego samego sądu referendarze orzekają z pełną dowolnością. Ostatnio w dwóch sprawach naszych Klientów, które zostały skierowane do sądu rejestrowego w Warszawie, referendarze wydali zarządzenia pozostające w zupełnej sprzeczności ze sobą.

Zastanawia nas tylko jedna kwestia. Czy naprawdę najważniejszym elementem w zgłoszeniu (i w działalności samej spółki) jest słowny opis przedmiotu działalności?

photo 1Zwrot wniosku

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli Państwa wniosek o zmianę w KRS został odrzucony lub zostali Państwo wezwani do uzupełnienia braków, zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.