732 601 772 biuro@stillwell.pl

businessman-598033_1920Od 01.07.2015 roku całe środowisko prawnicze skupiło się na nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Owszem, zmiany, które zostały wprowadzone są bardzo duże oraz zmieniają całkowicie proces karny wprowadzając w rzeczywistości, a nie jak to było do tej pory, tylko na papierze zasadę kontradyktoryjności w procesie karnym. Nie jest to jednak jedyna nowelizacja jaka weszła w życie tego dnia.
Postanowiliśmy skupić się na nowej ustawie o radcach prawnych.


 
Społeczeństwo w dużej mierze myśli, że radca prawny zajmuje się wyłącznie udzielaniem porad prawnych dla przedsiębiorców. Tak, to nie jest żart. Wiele osób uważa, że radca prawny nie jest kompetentną osobą do reprezentowania klienta indywidualnego w sądzie. Panuje powszechne przekonanie, że w sądzie przy naszym boku musi stać adwokat.

Postaramy się przełamać ten schemat. Nie będzie trudno, ponieważ z pomocą przychodzi nam nowa ustawa o radcach prawnych, która zrównała uprawnienia adwokatów i radców prawnych.
Art. 6 Ustawy o radcach prawnych wskazuje nam dokładny zakres czynności do jakich uprawniony jest radca prawny. Otóż, cytując przepis: „Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.” Dodatkowo radca prawny może sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem.

Jak widzimy pojawia się wzmianka na temat występowania przed sądem. Od początku lipca 2015 roku radca prawny może reprezentować stronę postępowania również w procesie karnym, pod warunkiem, że nie pozostaje on w stosunku pracy – wynika to z art. 8 ust. 6 Ustawy o radcach prawnych.
Istotnym przepisem znajdującym się w opisywanej ustawie jest Art. 223 niniejszej ustawy, który wskazuje na fakt, iż radca prawny może być pełnomocnikiem strony także z urzędu, a nie tylko z wyboru. Przepisy kodeksu postępowania karnego nie utożsamiają już obrońcy z adwokatem, nawet jeśli chodzi o obronę z urzędu. Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu z dnia 27 maja 2015 r. wskazuje w §8, że oskarżony może we wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu zaznaczyć czy chce skorzystać ze wsparcia adwokata czy radcy prawnego, ale prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy przy wyznaczaniu obrońcy nie jest związany jego żądaniem; zapis ten jednoznacznie wskazuje na zrównanie w tej kwestii radcy prawnego z adwokatem.

Dzięki wejściu w życie najnowszych zmian w przepisach, radcowie prawni mogą świadczyć usługi z zakresu każdej gałęzi prawa, zarówno prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz administracyjnego ale również prawa karnego. Teraz różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym wynika właściwie jedynie z nazwy wykonywanego zawodu oraz koloru żabotu na todze.

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu reprezentacji przed sądem, zakresu uprawnień radcy prawnego lub innych kwestii z tym związanych zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.