732 601 772 biuro@stillwell.pl

tumblr_mnh0uemhCk1st5lhmo1_1280Już niebawem w życie wejdą znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które w istotny sposób zmieniają kwestie związane z umowami o pracę na czas określony. Zmiany te będą korzystniejsze dla pracowników, gdyż doprecyzowują one maksymalny czas trwania takich umów. Oznacza to, że co do zasady, nie będzie już możliwości zatrudniania pracowników na czasowe umowy trwające nawet kilka lat, a w związku z tym zmienione zostały również terminy wypowiedzenia takich umów.


Do tej pory Kodeks pracy wyróżniał następujące rodzaje umów o pracę:
– na czas nieokreślony
– na czas określony
– na czas wykonywania określonej pracy
– na zastępstwo
– na okres próbny
W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy usunięte zostały, jako odrębne rodzaje umów, umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie czasowego limitu umów na czas określony. Do tej pory przepisy regulowały maksymalną ilość tego rodzaju umów u jednego pracodawcy (maksymalnie 2, trzecia zawierana umowa musiała być umową na czas nieokreślony). Skutkiem takiej regulacji było zatrudnianie pracowników na umowy czas określony np. na 5 lat. Jedną z konsekwencji takiego rozwiązania był okres wypowiedzenia. Jeżeli został on wpisany w umowę zgodnie z art. 33 Kodeksu Pracy wynosił on jedynie 2 tygodnie.
Zgodnie z nowelizacją, maksymalny czas trwania umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Nowe przepisy nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Możliwe jest zatrudnianie pracownika na inny okres. W zestawieniu poniżej przedstawiamy takie sytuacje.

W nowych przepisach usunięto również zapis z obecnego art. 33 Kodeksu Pracy, który dotyczy możliwości rozwiązania umowy na czas określony za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, o ile tak ustalono w umowie, a czas trwania tej umowy wynosił więcej niż 6 miesięcy. Od nowego roku okres wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony będzie taki sam.

Najważniejsze informacje dotyczące umów o pracę w 2016 roku
Rodzaje umów o pracę:

1. Na okres próbny
2. Na czas określony
3. Na czas nieokreślony
Maksymalny czas trwania

1. Na okres próbny – max. do 3 miesięcy w celu sprawdzenia kwalifikacji.
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
2. Na czas określony – max 3 umowy, których łączny okres trwania nie przekracza 33 miesięcy.
Powyższego ograniczenia nie stosuje się:
a) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
c) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
d) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Okresy wypowiedzenia

1. Umowa na okres próbny:
a) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
2. Umowy na czas określony i nieokreślony:
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 
 

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami związanymi z prawem pracy lub interesują Państwa inne zagadnienia nowelizacyjne zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.